Sygedagpenge
SYGEDAGPENGE – til selvforsørgelse hurtigt og effektivt

Vi har udviklet et meget omfattende koncept til SDP borgerne. Masterplanen**
Som giver borgeren et fuldstændig overbliv over sin situation

Hvad sker der, hvis man ender på et JAF forløb
Hvad sker der med ens dagpenge, hvis Jobcentret raskmelder én
Hvordan søges job på en intelligent og virksom måde
Er der jobmuligheder eller skal der brancheskiftes
Hvilke udfordringer har man
Kan man ændre fokus og hvordan kommer man derhen
Kan det betale sig at beskytte sit fag og være fokuseret i jobsøgning
Skal man bruge en kort virksomhedspraktik eller giver det ingen mening

Og mange mange andre spørgsmål, som vi sammen finder svarene på!

Når Masterplanen** er på plads, kan borgerne begynde at se sig selv som jobsøgende.

Ved mange og ofte lange samtaler, ressource- kompetence- og erfaringsafdækninger, CV og ansøgningsskabeloner udarbejdet af vore grafikere til senere brug, afsøgning af muligheder, forståelse for RV tidspunkt og konsekvenser deraf, støtte og forståelse, er vore borgere i stand til at raskmelde sig selv med stort incitament, fordi de har fået fornyet selvtillid og ønsker at være

Chef I Eget Liv fremover.

Vi har et meget stort erfaringsgrundlag og bestræber os altid på at servicere både Jobcenter og borger til begges tilfredshed.

Vores mål er, at få borger til at raskmelde sig selv for at få sit arbejdsliv tilbage.