Jobafklaring
JOBAFKLARINGSFORLØB – et meget omfattende, inkluderende og målrettet forløb med mål om hurtig raskmelding.

Formålet med JAF-forløbet er, at borgeren hos os får et fuldstændig tilpasset og skræddersyet tilbud med en fælles målsætning om at gå hurtigt tilbage til selvforsørgelse:

Borgeren vælger at raskmelde sig

Der udarbejdes i samarbejde med Jobcentret en model til brug ved en bred vurdering i forhold til borgerens uarbejdsdygtighed

Vores koncept er bygget op over Masterplanen** som giver borgeren en fuldstændig gennemsigtighed i forhold til sin situation, både som JAF borger og efterfølgende på enten dagpenge eller kontanthjælp.

De første 2 uger efter start vil foregå med afdækning af alle de aspekter, der står i vejen for at borger kan se sig selv som værende arbejdsdygtig.

HOLDUNDERVISNING – der vil ikke forekomme holdundervisning. Borgeren får sin egen sagsbehandler hos os  og vil dermed ikke stå i situationer, hvor hans udfordringer skal genfortælles og genfortælles.

Der arbejdes rigtig meget med de kompetencer og erfaringer, borgeren har. Der arbejdes fremadrettet, primært fokuseret på positive ting. Ressourcer, potentialer og værdier. Hvert enkelt menneske har noget at byde ind med og det er vores opgave at få løftet selvtilliden, givet en realistisk støtte og nedbryde barrierer.

EKSTRA – hver borger har mulighed for at få ekstra hjælp hos os, i form af coach, diætist eller andet, vedkommende har brug for.

Når en borger skal i virksomhedspraktik er det vores rekrutteringsafdeling, der forestår alt det praktiske i forhold til virksomhederne. Deres store erfaringsgrundlag for at matche virksomheder med borgere, er garanti for, at borgeren ikke ender i en virksomhedspraktik, han ikke har hverken kompetencer eller erfaring til at kunne udfylde.

HURTIG VEJ TILBAGE TIL ARBEJDSMARKEDET – et forløb, hvor borgeren får styr på sin fremtid og ser muligheder i stedet for forhindringer.