Dagpengemodtagere
DAGPENGEBORGERE – direkte ind i relevant job.

Vores forløb til de forsikrede ledige tager udgangspunkt i borgers kompetencer og erfaringer.

Forløbet indeholder:

Forberedende samtaler
Gennemgang af CV
Oplæg på ansøgningsskabelon
Udfordringer – hvad skal der til for at få disse minimeret i forhold til jobsøgning
Kontakt med virksomhedsnetværk
Direkte rekruttering
Samtaleøvelser til jobinterview
Coaching i bevægelse og kropssprog
Læring i at søge på jobportaler

Borger introduceres til ”Søg arbejde er et job i sig selv”
Dette betyder, at der i hele forløbsperioden skal bruges et aftalt antal timer hver dag på søgning.
Søgning på opslåede stillinger

Søgning i eget netværk

Søgning i UDVIKLINGSHUSETS netværk

Uopfordrede ansøgninger

Der arbejdes målrettet og fokuseret hver eneste dag på søgningen og hver morgen afleveres en oversigt over forgående dags søgninger.

Der arbejdes meget med virksomhedspraktik som et værktøj til at åbne døren til ordinært job.

En 4 ugers periode, hvor man kan bevise, at man kan varetage jobbet.

Alle virksomhedspraktikker er målrettede den enkelte borgers CV, så det ikke er en ligegyldig virksomhedspraktik, men én med fokus på selvforsørgelse.

Ingen borger kommer i forløb hos os uden resultat – det ene eller det andet.