UDVIKLINGSHUSET

Arbejdsmarkedsrettet og fokuseret indsats til vore medmennesker, som ønsker sig videre fra sygdom og/eller ledighed.

OM OS
udviklingshuset
Vore indsatser er skræddersyede til borgere på SDP, JAF og DP

Altid med Jobrettede mål.

Via ressourceafdækning. Kompetencevurdering. Erfaringsgrundlag. Grafisk udformede CV/ansøgninger, der virkelig afspejler borgeren. En-til-en samtaler og konkrete opgaver til det enkelte menneske, afhængigt af vedkommendes ståsted i forhold til arbejdsdygtigheden. Stærkt inkluderende forløb.

Masterplanen

Vores meget omfattende program, Masterplanen** giver borgeren overblik over sine muligheder fremadrettet og tager udgangspunkt i netop Kend Din Fremtid.
Vi arbejder hele vejen rundt om borgeren - økonomi, brancheskift, afdækning af kompetencer, beskæftigelsesrettet indsats, coaching og vejledning mhp at opnå selvforsørgelse

Alle faggrupper

Der er ingen faglige kasser som forhindring for borgere, der tilmeldes forløb hos UDVIKLINGSHUSET. Borgerne vil i hvert et tilfælde få netop den personlige hjælp, der er nødvendigt.

Alle borgere tilknyttes egen sagsbehandler og UDVIKLINGSHUSET leverer en dynamisk og progressiv sagsbehandling i tæt samarbejde med Jobcentrene.