Sygedagpenge / Jobafklaring

Sygedagpenge/Jobafklaring

Bliv igen Chef i Eget Liv.

Jobcentre: Med en meget personlig indsats med fokus på kerneopgaven, har vi udviklet et helt specielt forløb, som guider og hjælper borgeren frem mod selvforsørgelse. Vi åbner muligheder. Vi åbner døre. Vi åbner også for borgerens egen pose af forventninger om et nyt liv. Vores fokus er dp212 – at vi meget hurtigt når dertil, hvor borgeren virkelig har lyst til at få fingre i denne og selv bestemme i sit liv. Fremad hurtigt, men med konstruktiv viden. Dét er, hvad vi giver borgerne.

Borgere: Hos os findes den nye vej at gå for dig. Der er så meget pres og forventninger og utryghed i at være på sygedagpenge, at alene dén situation kan handlingslamme. I samarbejde med de Jobcentre, der virkelig vil rykke deres borgere videre, giver vi mulighed for at blive selvforsørgende igen. Her tages hensyn. Her er der omsorg, empati og samtale. Men også oplysning om de farer, der vitterligt er for en ved at forblive i et system, hvor andre bestemmer over en, Det er også her, at der findes en tro på og en lyst til selvforsørgelse igen efter en sygdomsperiode. Lykken er selv at raskmelde sig og være Chef I Eget Liv. Det er kun dig, det handler om her. Og vores resultater taler for sig selv. Få livet igen og få redskaber til at tackle job efter en sygdomsperiode. Få dit eget liv tilbage. Det er det, vi kan give dig. Er du i tvivl om du kan få hjælp hos os, så ring og spørg inden du får dit Jobcenter til at henvise dig.

BLIV GLAD IGEN. DET ER DIT LIV. CHEF I EGET LIV IGEN.

Vi kan desværre kun hjælpe via henvisning fra dit Jobcenter. Vi oplever ofte henvendelser fra private, men må beklageligvis sige nej til at hjælpe.
Kommer du via dit Jobcenter, er du hjerteligt velkommen.
Står du overfor en måske opslidende Jobafklaring, så lad os finde det rigtige sted til dig. Vi laver hver eneste uge en opfølgning på, hvordan du reelt har det. Så din Jobafklaring bliver rigtig meget belyst i tiden her og du bliver ikke ladt i stikken.